Sportovně turistické kurzy 2006

href="/dalbum/index.php?folder=/kurzy/2006/sport-kurzy-2006/"> src="images/galerie-cb.png" alt="" style="float:left"
onmouseover="this.src='images/galerie.png'"
onmouseout="this.src='images/galerie-cb.png'"
onload="var i=new Image();i.src='images/galerie.png';if(typeof preload=='undefined')preload=new Array();preload[preload.length]=i;this.onload=''"
/>
Na přelomu května a června 2006 se uskutečnily sportovně
turistické kurzy druhých ročníků.

Třídy 2.A, 2.L, 2.M a 2.F v rámci nich strávily šest dní na
šumavském Zadově. Přesto, že počasí bylo chladné a nezřídka pršelo
i sněžilo, byly to příjemné dni, naplněné turistikou, exkurzemi,
volejbalem a jinými hrami.

Alespoň malá ukázka toho, co vše je možné na sportovním kurzu na
Šumavě vidět a zažít je na href="/dalbum/index.php?folder=/kurzy/2006/sport-kurzy-2006/">fotografiích
studentů.