Úspěch ve výtvarné soutěži Voda pro život

[MgA. Dana Sahánková] Philip Píza z 1.G převzal v úterý 27. 6. 2017
cenu za úžasné 2. místo v soutěži Voda pro život. Porota vybírala
z několika set soutěžních děl. Vítězné práce si budete moci
prohlédnout na výstavě, která se uskuteční v lednu 2018 v budově
Magistrátu hl. m. Prahy. K soutěži také vyjde na podzim tištěný
sborník.

Philipovi k úspěchu srdečně gratulujeme!