Vojtěch Hála


Spoluautor knihy

Petr Kulhánek a kolektiv autorů: Astronomie a fyzika na přelomu tisíciletí II, 1. vydání, Aldebaran Valašské Meziříčí, 2005, 208, ISBN 80-903117-7-6

Další publikační činnost

Čas od času publikuji v Aldebaran bulletinu ISSN 1214-1674. http://aldebaran.cz/bulletin/

Podobnost názvu nakladatelství Aldebaran a sdružení Aldebaran group for astrophysics je v podstatě úplně náhodná, naše pracovní skupina nakladatelství nevlastní. Jsou to texty spíše popularizační než odborné, nicméně jdou více do hloubky než masmédia a jsou více specializované než středoškolské učebnice. Zmíněná kniha je v pořadí druhým souborem článků právě z tohoto periodika. Konkrétně tyto texty jsou moje:

31/2004 Kvantová teleportace, http://aldebaran.cz/bulletin/2004_31_tel.html

14/2005 Kvantová kryptografie, http://aldebaran.cz/bulletin/2005_14_kry.php

31/2007 Magnetický záznam bez magnetického pole, http://aldebaran.cz/bulletin/2007_31_mag.php

V současnosti připravuji další bulletin o slavnostním zahájení provozu tokamaku COMPASS v Praze na Ústavu fyziky plazmatu AV ČR.