Výsledky doplňkových voleb 2018

Výsledky doplňkových voleb do školské rady SPŠ ST Praha 1, Panská 3, konaných dne 1. března 2018:

Volební komise ve složení: Zuzana Beranová, Anna Bobreková a Jiří Janecký vyhlašuje výsledky voleb do školské rady SPŠ sdělovací techniky v Praze 1, Panská 3:

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé studenty školy byl zvolen do školské rady

Filip Hecl, 3.F s počtem získaných platných hlasů 47.

V Praze dne 2. 3. 2018