Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení a poučení o dalším postupu najdete zde.

Odvolání proti nepřijetí lze podat až po doručení písemného rozhodnutí o nepřijetí. Dřívější odvolání nemůžeme přijmout a nemají právní váhu. Pro odvolání můžete využít tento vzor, který obsahuje nejnutnější údaje pro platnost odvolání.

 

Po náhradních termínech přijímacích zkoušek byli přijati uchazeči s registračními čísly P037 (na LYC) a P021 (na AVT).