Hradní fotograf

V soutěži „hradní fotograf“, kterou pořádal hrad Český Šternberk, se umístil na druhém místě student Filip Chudoba (3. F) se svojí fotografií z hradní knihovny (níže). Snímek ocenil i sám Zdeněk Šternberk, který rovněž strávil část svého života fotografováním.

Prezentiáda 2017

[Barbora Hladíková, 1.F] Dne 10. 4. 2017 se pět studentů prvního ročníku naší školy zúčastnilo krajského kola celostátní soutěže v prezentačních dovednostech s názvem Prezentiáda.

První tým se členy Viktorie Maršová, Petr Vaněk a Barbora Hladíková a tématem Láska, sex a něžnosti. Druhý tým ve složení Karolína Matějková a Jiří Neuer s tématem Nejpřínosnější vynález. I přes přísné bodování poroty se tříčlenný tým umístil na hezkém 4. místě z celkem 19 pražských týmů, a to včetně gymnázií a studentů vyšších ročníků.

Prezentiádu jsme si moc užili a pevně věřím, že získané zkušenosti uplatníme i v příštím ročníku soutěže.

Panská v Čapkovinách

V celopražské literární soutěži Čapkoviny aneb Žijeme s knihou 2017 obsadila 1. místo v kategorii SOŠ a gymnázia žákyně třídy 3. F Šarlota Ema Horáčková (diplom). Záštitu nad soutěží převzala Ing. Mgr. Irena Ropková, radní pro školství a evropské fondy Magistrátu hl. m. Prahy. Letošním tématem byla „Cesta do neznáma“.

Máme tady další pokračování našeho sportovního zpravodajství!

[Mgr. Petr Hadrava] Martin Zajíc ze 2. L zvítězil v půlmaratonu juniorů (Brno 2017) a tímto si vysloužil nominaci na sportovce roku.

Ve dnech 20. – 21. 4. probíhalo v Pardubicích mistrovství v požárním sportu (startovalo 150 závodníků). Náš tým (V.Helmich 3.D, O.Vojta 2.F, M.Padevět 1.A, B.Svoboda 2.F) se zúčastnil – získal pěkné 10. místo ve štafetě a ještě o něco pěknější 9. místo obsadil Vašek Helmich ze 3.D ve dvou finálových disciplínách.

Gratulujeme!!

Poděkování patří SRPŠ za finanční prostředky, díky nimž jsme na mistrovství mohli vyjet a zúčastnit se.

Panská v soutěži Eustory

V evropské historické soutěži pro studenty středních škol Eustory byli 18. 4. 2017 vyhlášeni autoři 10 nejlepších prací, mezi nimi obsadila 6. místo v ČR žákyně 3. F Šarlota Ema Horáčková. Vítězům gratuloval v roli moderátora držitel Českého lva Ondřej Malý a fotografoval je Bohdan Holomíček.

Literárněhistorické práce autorů hodnotila odborná porota historiků v zastoupení ÚSTR a Akademie věd ČR.

MasterClasses na FJFI

[Sebastien Zikmund, 14M] Dne 7. 4. 2017 jsme se já a další tři studenti třídy 3.M technického lycea zúčastnili MasterClasses na FJFI. Cílem akce je spojit propagaci fakulty s rozšířením znalostí účastníků.

Akce byla zahájena dvěma přednáškami. První se věnovala elementárním částicím a jejich výzkumu, druhá byla věnována popisu LHC v CERNu. Další částí akce bylo zpracování dat přímo z LHC (přesněji z detektorů ATLAS a ALICE), jejichž výsledek byl ke konci akce diskutován živě se zástupci CERNu a žáky dalších dvou evropských škol (Gruzie a Řím).

Panská míří na Wolkrův Prostějov!

[Mgr. Radka Kyzeková] Mezi vítěze krajského kola soutěže v uměleckém přednesu textu (v II. kategorii) byl nominován Radovan Táborský (4.G). I přes silnou konkurenci postupuje do celostátního kola – do Wolkrova Prostějova!

Wolkrův Prostějov je přehlídka nejinspirativnějších vystoupení sólových recitátorů v České republice.

Blahopřejeme a držíme palce!

Panská na filmových festivalech

[Mgr. Miloš Kameník] Absolventský snímek Radky Michalové (foto), Marka Merknera a Anny Brandejsové Flying Bulls získal 2. místo na festivalu leteckých filmů Mít křídla…

Bez umístění, ale za to v těžké konkurenci filmů z FAMU, VŠMU, FAMO nebo UTB Zlín, bylo možné v uplynulých týdnech vidět další naše filmy (Matvei/Elizabeth Efima Groutského, Hora Anežky Horové a Denisy Piskorové nebo Výměna Teodora Alabazova) na festivalech Mladá kamera Uničov a RECfest ve Zlíně.

V pondělí 10. dubna se pak v kině Ponrepo koná přehlídka StudentFest, kde se opět v konkurenci z FAMU, UTB nebo písecké FAMO představí animovaný film Ostrov (Veronika Madanská, Nataly Šlechtová a Eliška Přibáňová) a dokument Hora (A. Horová, D. Piskorová).

Úspěšným tvůrcům gratulujeme!

Výsledky doplňkových voleb do školské rady

Výsledky doplňkových voleb do školské rady SPŠ ST Praha 1, Panská 3, konaných dne 5. dubna 2017

Volební komise ve složení
Jiří Janecký,
Zuzana Beranová
Petra Kulasová
vyhlašuje výsledky voleb do školské rady SPŠ sdělovací techniky v Praze 1, Panská 3

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé studenty školy byli zvoleni do školské rady

  • Bohumil Šrámek, 2.A s počtem získaných platných hlasů 101.
  • Tereza Šindelářová, 2.H s počtem získaných platných hlasů 100.

V Praze dne 6. 4. 2017