Předání hodnocení AP

Hodnocení AP budou žákům 4. ročníku předávána ve středu 3. května 2017 v 9.45 hodin (po didaktickém testu z ČJaL).

Panská v soutěži Eustory

V evropské historické soutěži pro studenty středních škol Eustory byli 18. 4. 2017 vyhlášeni autoři 10 nejlepších prací, mezi nimi obsadila 6. místo v ČR žákyně 3. F Šarlota Ema Horáčková. Vítězům gratuloval v roli moderátora držitel Českého lva Ondřej Malý a fotografoval je Bohdan Holomíček.

Literárněhistorické práce autorů hodnotila odborná porota historiků v zastoupení ÚSTR a Akademie věd ČR.

MasterClasses na FJFI

[Sebastien Zikmund, 14M] Dne 7. 4. 2017 jsme se já a další tři studenti třídy 3.M technického lycea zúčastnili MasterClasses na FJFI. Cílem akce je spojit propagaci fakulty s rozšířením znalostí účastníků.

Akce byla zahájena dvěma přednáškami. První se věnovala elementárním částicím a jejich výzkumu, druhá byla věnována popisu LHC v CERNu. Další částí akce bylo zpracování dat přímo z LHC (přesněji z detektorů ATLAS a ALICE), jejichž výsledek byl ke konci akce diskutován živě se zástupci CERNu a žáky dalších dvou evropských škol (Gruzie a Řím).

Panská míří na Wolkrův Prostějov!

[Mgr. Radka Kyzeková] Mezi vítěze krajského kola soutěže v uměleckém přednesu textu (v II. kategorii) byl nominován Radovan Táborský (4.G). I přes silnou konkurenci postupuje do celostátního kola – do Wolkrova Prostějova!

Wolkrův Prostějov je přehlídka nejinspirativnějších vystoupení sólových recitátorů v České republice.

Blahopřejeme a držíme palce!

Panská na filmových festivalech

[Mgr. Miloš Kameník] Absolventský snímek Radky Michalové (foto), Marka Merknera a Anny Brandejsové Flying Bulls získal 2. místo na festivalu leteckých filmů Mít křídla…

Bez umístění, ale za to v těžké konkurenci filmů z FAMU, VŠMU, FAMO nebo UTB Zlín, bylo možné v uplynulých týdnech vidět další naše filmy (Matvei/Elizabeth Efima Groutského, Hora Anežky Horové a Denisy Piskorové nebo Výměna Teodora Alabazova) na festivalech Mladá kamera Uničov a RECfest ve Zlíně.

V pondělí 10. dubna se pak v kině Ponrepo koná přehlídka StudentFest, kde se opět v konkurenci z FAMU, UTB nebo písecké FAMO představí animovaný film Ostrov (Veronika Madanská, Nataly Šlechtová a Eliška Přibáňová) a dokument Hora (A. Horová, D. Piskorová).

Úspěšným tvůrcům gratulujeme!

Výsledky doplňkových voleb do školské rady

Výsledky doplňkových voleb do školské rady SPŠ ST Praha 1, Panská 3, konaných dne 5. dubna 2017

Volební komise ve složení
Jiří Janecký,
Zuzana Beranová
Petra Kulasová
vyhlašuje výsledky voleb do školské rady SPŠ sdělovací techniky v Praze 1, Panská 3

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé studenty školy byli zvoleni do školské rady

  • Bohumil Šrámek, 2.A s počtem získaných platných hlasů 101.
  • Tereza Šindelářová, 2.H s počtem získaných platných hlasů 100.

V Praze dne 6. 4. 2017

Sokol slaví 155. narozeniny. Dnes se v jeho první tělocvičně učíme

Předchůdce Sokola, Tělocvičnou jednotu pražskou, založili Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner přímo v centru Prahy v Panské ulici. V budově dnes sídlí naše škola a sokolskou historii připomíná už jen pamětní deska nad vchodem do budovy.

Reportérka Pavla Firbacherová byla při pátrání po tom (článek a audioreportáž), kde přesně v budově se první tělocvična nacházela. Článek z časopisu Sokol

Praha fotografická

V 21. ročníku soutěže Cena Praha fotografická pod záštitou primátorky Hlavního města Prahy byla žákyně 3. F Šarlota Ema Horáčková oceněna cenou Olympus pro nejlepší experimentální fotografii.

Slavnostní vyhlášení výsledků a vernisáž výstavy proběhne 10. dubna 2017 v Brožíkově síni Staroměstské radnice.

ČNB: Lidé a peníze

[Denisa Nováková, 2.G] V týdnu od 13. do 17. března 2017 jsme se společně s ostatními druhými ročníky oboru Filmová a televizní tvorba, zúčastnili v rámci doplnění ekonomického vzdělávání prohlídky expozice České národní banky Lidé a peníze.

Dostali jsme tak příležitost nejen poznat banku zevnitř a zjistit mnoho zajímavého o místě, kde se dohlíží nad finančním trhem v celé zemi, ale mohli jsme si například potěžkat opravdovou zlatou cihlu a vyzkoušet si, jestli poznáme falešnou bankovku od pravé.

Všem se nám exkurze moc líbila a doufáme, že se dál budeme moci zúčastňovat podobných zajímavých a přínosných akcí.

Školní kolo SOČ

[RNDr. Jana Strádalová] Ve středu 22. 3. 2017 proběhlo školní kolo SOČ (komise Strádalová, Janků, Aron). Ze sedmi studentů postoupili do krajského kola tři:

  • Stepan Ugryn s prací „Rotační displej“ v kategorii č. 10 Elektrotechnika a telekomunikace. Žák vytvořil displej typu „Persistence of Vision“ a popsal jeho parametry. Zařízení funguje bez problémů. Při výrobě použil vývojovou desku Arduino Nano. Práce popisuje problematiku využitých součástí a funkci tohoto displeje.
  • Martin Vankát s prací „Metody forenzní analýzy“ v kategorii č.12 Tvorba učebních pomůcek. Žák shrnul tématiku forenzní analýzy, která se používá při vyšetřování. Vybral pět vhodných pokusů pro školní laboratorní cvičení. U každého pokusu jsou návody a vzorová řešení.
  • Dominik David s prací „Příprava polymerních nosičů biologicky aktivních látek“ v kategorii Chemie. Žák syntetizoval polymerní nosiče pro biologicky aktivní látky. V práci popsal historii těchto makromolekulárních látek. Připravil makromolekulární nosiče o předem zvolené molární hmotnosti a provedl fyzikálně-chemickou analýzu kvality výsledných konjugátů. Výsledné polymerní nosiče se budou moci použít v lékařství např. jako polymerní nosiče pro konjugáty s kancerostatiky nebo jako polymerní vakcíny.