Evropské projekty

Evropské projekty

„Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století“

Od 20. 9. 2017 do 19. 9. 2019 je naše škola realizátorem projektu PKAP OP VVV Panska_1, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_042/0008061. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a podporu extrakurikulárních aktivit. Celková výše podpory činí 1 176 865 Kč.

Anotace projektu: Projekt reaguje na aktuální potřebu participace formálních a neformálních vzdělávacích institucí v podpoře kompetenčního vzdělávání a celoživotního učení. Obsahovým rámcem projektu je rozvoj informační gramotnosti žáků ZŠ, středoškoláků a vzdělavatelů, neboť zvládat mnohostrannou interakci s informacemi je nezbytnou podmínkou života každého jedince ve znalostní společnosti. Institucemi participujícími na edukačních programech informačního vzdělávání jsou školy a veřejné knihovny.

Co nebylo v učebnici

Evropské projekty

DIGI UČITEL REG.Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0 /18_067/0012351 byl spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem je zajištění metodické a technické podpory pro využití a integraci digitálních technologií do výuky a chodu spolupracujících 12 ZŠ a 12 SŠ, a to prostřednictvím nově vytvořených vzdělávacích programů, které jsou zaměřené na zvýšení digitálních kompetencí pedagogů.

www.digiucitel.cz

Plakát DIGI učitel