Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Veškeré informace o přijímacím řízení budeme průběžně zveřejňovat!

Filmová a televizní tvorba

Vyhlášení kritérií
do 31. října

Počet přijatých

60

Podání přihlášky osobně nebo poštou

do 30. listopadu

Talentové zkoušky

Jednotná přijímací
zkouška z ČJ a M

Potvrzení lékaře

Výsledky

5. února

Audiovizuální technika

Vyhlášení kritérií
do 31. ledna

Počet přijatých

30

Podání přihlášky osobně nebo poštou

do 1. března

Talentové zkoušky

Jednotná přijímací
zkouška z ČJ a M

Potvrzení lékaře

Výsledky

10. května

Globální síťové technologie

Vyhlášení kritérií
do 31. ledna

Počet přijatých

30

Podání přihlášky osobně nebo poštou

do 1. března

Talentové zkoušky

Jednotná přijímací
zkouška z ČJ a M

Potvrzení lékaře

Výsledky

10. května

Technické lyceum

Vyhlášení kritérií
do 31. ledna

Počet přijatých

60

Podání přihlášky osobně nebo poštou

do 1. března

Talentové zkoušky

Jednotná přijímací
zkouška z ČJ a M

Potvrzení lékaře

Výsledky

10. května

S dotazy se na nás můžete obracet buď na e-mail tumova@panska.cz nebo telefon 221 012 404.