Spolek rodičů a přátel školy Panská, z. s.

Spolek rodičů a přátel školy Panská, z. s.

 

IČ: 227 22 475

Sídlo: Panská 856/3, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 225390716/0100, neplátce DPH

✉ spolek.panska@seznam.cz

  Spolek je samostatný právní subjekt se svými stanovami a rozpočtem. Výkonným orgánem Spolku je Výkonná rada, která rozhoduje ve většině záležitostí Spolku.

  Výkonnou radu Spolku tvoří:

  • Předseda Výkonné rady: Ing. Jana Náglová
  • Místopředseda Výkonné rady: Michaela Pešautová
  • Členové Výkonné rady: Ing. Lucie Vodičková, Ing. Jan Šmejkal, Ing. Dana Sabáková, Mgr. Hana Křížová, Ing. Petra Vacková

  Spolek si klade za cíl koordinovat působení školy a rodičů při výchově a vzdělávání žáků školy, podporovat školní, mimoškolní a zájmové činnosti platících studentů a také oceňovat výjimečné aktivity. Rozpočet Spolku je naplňován především příspěvky či dary od rodičů, vlastní činností Spolku a sponzorskými dary firem.

  Spolek poskytuje ze svého rozpočtu finanční podporu na akce a projekty, které jsou doporučeny vedením školy a poté využívány studenty školy. Výplata je vždy doložena dokladem.

  Příspěvek do rozpočtu Spolku je stanoven minimální částkou 500,– Kč na jednoho studenta.

  Pokyny k platbě

  Spolek komunikuje a úzce spolupracuje s vedením školy o potřebách pro školní i mimoškolní činnost a aktivity studentů. Pro informaci předkládáme přehled některých finančně podpořených akcí:

  • financování a organizace školního maturitního plesu,
  • spolupráce a financování organizace maturitních zkoušek,
  • odměny studentům za výborné studijní a reprezentační výsledky, za úspěšnost v soutěžích,
  • odměny studentům za úspěchy v mimoškolní činnosti,
  • financování sítě Eduroam, provoz a údržba školní Wi-Fi sítě, kopírky,
  • příspěvky na exkurze, zájezdy, jazykové vzdělávání a kulturní akce pro studenty,
  • sportovní tělocvičné vybavení pro žáky,
  • nákup knih a časopisů do školní knihovny,
  • podpora iniciativy studentů školy např. při vydávání časopisu,
  • pořádání besed s významnými osobnostmi kulturního života, spisovateli,
  • propagace dobrého jména školy.

  Osobní účast na schůzi Spolku

  Schůze Výkonné rady Spolku se konají zpravidla jednou měsíčně a jednání trvají cca dvě hodiny. Těchto schůzí se pravidelně účastní kromě členů Výkonné rady i zástupci vedení školy. Přijít může také kdokoli z rodičů, učitelů či studentů, pokud má zájem se jednání zúčastnit či má zájem přednést svoji žádost či návrh.

  Komunikační nástroje Spolku

  E-mail: spolek.panska@seznam.cz. E-mail slouží jako komunikační nástroj pro dotazy, připomínky, náměty k činnosti Spolku.

  Logo Spolku ke stažení

  PNG, PDF, AI, WMF

  Tento web ukládá pouze nezbytné technické či relační cookies pro provoz webu. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné je odebrat. View more
  Beru na vědomí