Informace k JPZ

Přijímací zkoušky budou na naší škole konat jen uchazeči uvedení v této tabulce. Ostatní uchazeči konají na jiných školách, kam se hlásili. JPZ začíná v 8:30. Budova bude otevřená od 8:00. Přítomnost rodičů v budově školy v době testů i přestávky mezi nimi není možná....

Oznámení o konání doplňovacích voleb do školské rady

Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů proběhnou doplňovací volby do školské rady na dvě pozice členů rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků. Doplňovací volby proběhnou v pátek 19. 4. 2024: Zletilí žáci...

Doplňovací volby zástupců do školské rady

Vážení rodiče, žáci, podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s Volebním řádem pro volbu členů školské rady proběhnou doplňovací volby dvou členů do školské rady za...

Výsledky talentových zkoušek oboru FTT pro školní rok 2024/25

V přiložené tabulce najdete výsledné pořadí uchazečů, kteří talentovou zkoušku složili úspěšně, a seznam těch, kteří talentovou zkoušku nesložili úspěšně. Všichni, kteří se umístili do 60. místa mají jistotu přijetí na obor FTT. Další postup je popsaný v dopise s č....

Informace o chybě ve výsledcích talentové zkoušky

Vážení rodiče, vážení uchazeči, poštou jsme vám zaslali sdělení o výsledku talentové zkoušky. Bohužel se při tisku vloudila chyba. V tisku bodů za pohovor o souboru fotografií a vlastní tvorbě se připočetla dvakrát jedna dílčí složka jeho hodnocení. Celkový součet...

Oznámení o úspěšnosti u talentových zkoušek

V tabulce je uvedeno, zda uchazeč vykonal talentovou zkoušku úspěšně (získal minimálně 55 bodů), nebo neúspěšně. Uchazeči, kteří vykonali talentovou zkoušku neúspěšně, nemohou být přijati a nepokračují v přijímacím řízení. Poznámka: Toto sdělení není rozhodnutím –...
Tento web ukládá pouze nezbytné technické či relační cookies pro provoz webu. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné je odebrat. View more
Beru na vědomí