Školní poradenské pracoviště

Mgr. Jiřina Poláčková

Mgr. Jiřina Poláčková

Výchovná poradkyně

☎ 221 002 117
polackova@panska.cz
spp@panska.cz

Výchovná poradkyně se zaměřuje na pomoc především žákům a jejich rodičům. Jejím hlavním cílem je pomáhat žákům, aby úspěšně zvládli studium, dále je žákům (rodičům) k dispozici při osobních problémech.

Na naší škole máme dlouholeté zkušenosti se žáky se SVP (speciální vzdělávací potřeby), ale nezřizujeme speciální třídy pro tyto žáky. Tito žáci mohou studovat (a studují) pouze v běžných třídách formou integrace nebo IVP.

Výchovná poradkyně spolupracuje s PPP (Francouzská 56, Praha 2).

V jakých je vhodné se obrátit na výchovnou poradkyni:

 • žák/žákyně má studijní potíže, velmi slabý prospěch, zhoršující se prospěch,
 • žák/žákyně má problémy v rámci školního prostředí (např. soužití s třídním kolektivem, stres z náročnosti studia, apod.),
 • žák/žákyně má specifické vzdělávací potřeby,
 • žák/žákyně má potíže s přestupem ze ZŠ na SŠ,
 • žák/žákyně potřebuje poradit s pomaturitním studiem, profesní orientací.

S výchovnou poradkyní se může žák/žákyně či rodič kdykoli domluvit na individuální schůzce.

Lepší je řešit potíže včas, dokud se s nimi dá ještě něco dělat.

Při prvních studijních problémech (ztrátě kontaktu s probíraným učivem např. po dlouhé absenci) je možné využít rovněž konzultační hodiny jednotlivých vyučujících, na nich vyučující vysvětlí konkrétní učivo, pomůže s konkrétními problematickými jevy apod. Je jen potřeba se s učitelem domluvit (e-mailem či osobně).

Mgr. Michaela Machačová

Mgr. Michaela Machačová

Školní metodička prevence

☎ 221 002 146
machacova@panska.cz
spp@panska.cz
📫 schránka důvěry před kabinetem

Školní metodička prevence se zaměřuje především na primární prevenci rizikového chování žáků ve všech oblastech, které mohou způsobovat problémy během studia na střední škole i v běžném životě. Je k dispozici žákům i rodičům v souvislosti s řešením nepříjemných situací ve třídním kolektivu, případně i mimo školu.

Během studia na naší škole žáci jednotlivých ročníků absolvují nejrůznější preventivní programy zaměřené na vytváření dobrého kolektivu a také na rizikové faktory současné společnosti, které negativně ovlivňují život a studium žáků.

Na školní metodičku prevence se můžete obracet v následujících situacích:

 • žák/žákyně se necítí v kolektivu třídy dobře,
 • žák/žákyně má problémy v komunikaci s vyučujícími nebo spolužáky,
  problém z mimoškolního života ovlivňuje studium žáka/žákyně,
 • žák/žákyně, případně rodič potřebuje konzultovat problém, nebo se informovat.

Se školní metodičkou prevence si mohou žáci i rodiče domluvit individuální schůzku.

 

Bc. Lucie Havelková

Bc. Lucie Havelková

Školní pycholožka

☎ 221 002 146
havelkova@panska.cz
spp@panska.cz
📫 schránka důvěry před kabinetem

Školní psycholožka se zaměřuje na psychologickou a poradenskou pomoc žákům i pedagogům ve všech oblastech, které mohou způsobovat problémy během studia na střední škole i v běžném životě. Je k dispozici také rodičům v souvislosti s řešením konkrétních situací, které vznikají ve třídním kolektivu, případně i mimo školu. Úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence. Také se individuálně věnuje žákům v oblasti psychického zdraví.

Na školní psycholožku se můžete obracet v následujících situacích:

 • žák/žákyně pociťuje psychické problémy,
 • žák/žákyně se necítí v kolektivu třídy dobře,
 • žák/žákyně potřebuje probrat specifickou (choulostivou) situaci,
 • problém z mimoškolního života ovlivňuje studium žáka/žákyně,
 • je potřeba probrat jakoukoli specifickou (i choulostivou) situaci týkající se žáka/žákyně a školy,
 • žák/žákyně, případně rodič potřebuje konzultovat problém, nebo se informovat.

Se školní psycholožkou si mohou žáci i rodiče domluvit individuální schůzku.

Tento web ukládá pouze nezbytné technické či relační cookies pro provoz webu. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné je odebrat. View more
Beru na vědomí