Promítačský kurz

Promítačský kurz má na naší škole velkou tradici začínající v minulém století. Hlavním cílem bylo vždy vychovávat „promítače nových technologií“ způsobilé k projekci klasického filmového pásu. Příchodem digitalizace dostal pojem „nové technologie“ nový rozměr, s kterým i náš kurz drží krok.

Kurz začíná vždy v říjnu a trvá zpravidla do dubna a je určen především studentům třetích ročníků všech oborů (info o otevření kurzu se objevuje v září na webu školy). Zakončení je formou ústní zkoušky před zkouškovou komisí. Absolvent získává promítačský průkaz a osvědčení. Účast externích účastníků je možná po předchozí domluvě.

Škola spolupracuje s Národním pedagogickým institutem na začlenění kvalifikace „Promítač“ do Národní soustavy kvalifikací. To by mělo proběhnout v roce 2024. Absolventi budou poté získávat profesní certifikát.

Co se naučíte?

Studenti se dozví vše důležité o filmovém materiálu, vědí, jak obraz ve filmové kameře vzniká, jak je vyvoláván a jsou poučeni o zásadách správné manipulace, kterou později v rámci školních praxí pod odborným dohledem sami vykonávají. V nich se také učí filmový pás kontrolovat a připravovat k projekci, kterou provádějí na promítacích strojích Meo 5XB ve školní promítací kabině.

Aby vzdělání v oboru odpovídalo současným požadavkům filmového průmyslu, je kladen důraz na znalosti parametrů audiovizuálních dat pro digitální kino. Vyučovány jsou standardy pro digitální projekci (DCI), digitální filmovou kopii (DCP), způsob výroby a distribuce digitálního filmu včetně zabezpečení obsahu. Přidanou hodnotou kurzu je přehled moderních oblastí digitální kinematografie, díky kterým student získá nadčasový přehled o nových technologiích, s kterými se může v budoucí praxi setkat.

Jaké je uplatnění?

Promítačský průkaz je nezbytný pro projekci klasického filmu v kinech. Důležitý je na mnoha pozicích v České televizi v Oddělení filmové laboratoře a Oddělení obrazové a zvukové výroby, dále ve většině filmových postprodukcí, technických produkcí filmových festivalů a pochopitelně i v Národním filmovém archivu. Znalosti nabyté v kurzu poskytují výhodu při studiu filmových oborů (např. na FAMU a UTB) a audiovizuálních oborů (např. na ČVUT FEL).

Škola úzce spolupracuje s odborníky v oboru, kteří se podílejí na promítačském kurzu jako lektoři praxí. Pro zvýšení kontaktu s praxí studenti povinně vykonávají také praxe v libovolně zvoleném digitálním kině v předepsaném rozsahu. Výuku rozšiřují dobrovolné exkurze na zajímavá pracoviště.

Podrobné informace

Tento web ukládá pouze nezbytné technické či relační cookies pro provoz webu. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné je odebrat. View more
Beru na vědomí