Partneři školy

Česká televize
Autodesk
MFF UK Praha
Hudební banka
Hudební banka
Cetin
2N
Přírodovědecká fakulta UK
Nadace ČEZ
NAEP
TV Nova
CISCO Networking Academy
TV Prima
Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského
Asociace středních průmyslových škol
Vantage
FEL ČVUT
Wolfram Mathematica
Europass
Spolek rodičů a přátel školy Panská, z. s.