Řádné volby zástupců do školské rady

Vážení rodiče, studenti, podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s Volebním řádem pro volbu členů školské rady proběhnou volby dvou členů do školské rady za zákonné...

číst více

Přijímací řízení na obor FTT bylo ukončeno

Na místa uvolněná neodevzdáním pěti zápisových lístků byli přijati uchazeči F165, F194, F097, F218 a F239. Kapacita oboru je naplněna. Ostatní odvolání budou předána na magistrát a ten bude uchazeče informovat o jejich vyřízení v zákonné...

číst více

Výsledky přijímacího řízení FTT 2023

Oznámení výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2023/24 pro obor 82-41-M/17 ŠVP Filmová a televizní tvorba. Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3 zastoupená ředitelem školy v souladu s kritérii přijímacího řízení a kapacitou oboru...

číst více

Oznámení o úspěšnosti u talentových zkoušek

V přiložené tabulce je uvedeno, zda uchazeč vykonal talentovou zkoušku úspěšně (získal minimálně 55 bodů), nebo neúspěšně. Dopisy s podrobnými informacemi o bodech za talentovou zkoušku a o dalším průběhu přijímacího řízení byly odeslány 12. ledna 2023. Toto není...

číst více

Den otevřených dveří 8. 2. 2023 (poslední)

Bude pro Vás připravena komplexní prezentace o škole a jejích oborech (od 16:00 a 17:00) – vhodná zvláště pro ty, kteří teprve hledají vhodnou školu pro své další studium, nebo můžete využít možnost individuálních informací o studiu (po celou dobu DOD v učebně 7). V...

číst více

Další oznámení

Tento web ukládá pouze nezbytné technické či relační cookies pro provoz webu. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné je odebrat. View more
Beru na vědomí