Maturitní zkoušky

Společná část maturitní zkoušky (státní)

koná se formou didaktických testů a skládá seze dvou povinných předmětů

Český jazyk a literatura
a
Matematika nebo Cizí jazyka jednoho nepovinného předmětu

Matematika rozšiřující

Profilová část maturitní zkoušky (školní)

Audiovizuální technika

Audiovizuální technika

Povinné profilové (školní) zkoušky:

(1) Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška.

(2) Anglický jazyk – písemná práce a ústní zkouška, pokud si ho žák/žákyně zvolil/a ve společné části maturitní zkoušky.
Poznámka: Písemná práce a ústní zkouška z jazyka mohou být nahrazeny výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

(3) Volitelný předmět
buď (a) Absolventský projekt – dlouhodobá maturitní práce s obhajobou,
nebo (b) AV technologie – jednodenní praktická zkouška.
Tato zkouška může být na základě podmínek stanovených Vyhlášením pokusného ověřování zaměřeného na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT nahrazena výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky doložené mezinárodně uznávanými certifikáty.“

(4) Zvuková technika – ústní zkouška. Zahrnuje témata z vyučovacích předmětů Technika přenosu signálu a Zvuková technika.

(5) Televizní technika – ústní zkouška. Zahrnuje témata z vyučovacích předmětů Televizní technika a Datové sítě.

Nepovinné profilové (školní) zkoušky:

(1) Fyzika – ústní zkouška.
(2) Elektronické obvody a systémy – ústní zkouška.

Globální síťové technologie

Globální síťová technologie

Povinné profilové (školní) zkoušky:

(1) Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška.

(2) Anglický jazyk – písemná práce a ústní zkouška, pokud si ho žák/žákyně zvolil/a ve společné části maturitní zkoušky.
Poznámka: Písemná práce a ústní zkouška z jazyka mohou být nahrazeny výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

(3) Volitelný předmět
buď (a) Absolventský projekt – dlouhodobá maturitní práce s obhajobou,
nebo (b) Síťové technologie – jednodenní praktická zkouška.
Tato zkouška může být na základě podmínek stanovených Vyhlášením pokusného ověřování zaměřeného na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT nahrazena výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky doložené mezinárodně uznávanými certifikáty.“

(4) Přenos dat a signálů – ústní zkouška. Zahrnuje témata z vyučovacích předmětů Technika přenosu signálu a Datové sítě.

(5) Telekomunikační zařízení a systémy – ústní zkouška. Zahrnuje témata z vyučovacích předmětů Telekomunikační systémy, Bezdrátové systémy a Optické sítě.

Nepovinné profilové (školní) zkoušky:

(1) Digitální technika – ústní zkouška.
(2) Elektronické obvody a systémy – ústní zkouška.

Filmová a televizní tvorba

Filmová a televizní tvorba

Povinné profilové (školní) zkoušky:

(1) Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška.

(2) Anglický jazyk – písemná práce a ústní zkouška, pokud si ho žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky.
Poznámka: Písemná práce a ústní zkouška z jazyka mohou být nahrazeny výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

(3) Absolventský projekt – dlouhodobá maturitní práce s obhajobou.

(4) Dějiny umění a filmu – ústní zkouška. Zahrnuje témata z vyučovacích předmětů Výtvarné umění a Filmové umění.

(5) Technologie obrazové a zvukové tvorby – ústní zkouška. Zahrnuje témata z vyučovacích předmětů Technologie obrazové tvorby a Technologie zvukové tvorby.

Nepovinné profilové (školní) zkoušky:

(1) Filmová a televizní produkce – ústní zkouška,
(2) Matematika – ústní zkouška.

Technické lyceum

Technické lyceum

Povinné profilové (školní) zkoušky:

(1) Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška.

(2) Cizí jazyk – písemná práce a ústní zkouška, pokud si ho žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky. Na výběr jsou jazyky angličtina, ruština a němčina.
Poznámka: Písemná práce a ústní zkouška z jazyka mohou být nahrazeny výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

(3) Absolventský projekt – dlouhodobá maturitní práce s obhajobou.

(4) Matematika – ústní zkouška.

(5) Volitelný předmět – ústní zkouška z předmětů Deskriptivní geometrie, Elektrotechnika, Fyzika, Chemie, Technická mechanika.

Nepovinné profilové (školní) zkoušky:

Nejvýše dva ze zbývajících předmětů ze skupiny volitelných předmětů, z nichž žák nekoná povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky.

Termíny maturit

2. – 7. 5. 2024

20. – 31. 5. 2024

Europass

  • Dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády.
  • Vztahuje se na kvalifikaci držitele – je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání a neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy.
  • Na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění.
  • Uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě.
  • Je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině).
Tento web ukládá pouze nezbytné technické či relační cookies pro provoz webu. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné je odebrat. View more
Beru na vědomí