Maturitní zkoušky

Společná maturitní zkouška (státní)

skládá se ze dvou předmětů

Český jazyk a literatura
Didaktický test.

Matematika nebo Cizí jazyk
Zkouška z Matematiky obsahuje pouze jeden písemný test.
Zkouška z Cizího jazyka obsahuje písemný test.

Profilová maturitní zkouška (školní)

Audiovizuální technika

Povinné profilové (školní) zkoušky:

(1) Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška.

(2) Anglický jazyk – písemná práce a ústní zkouška, pokud si ho žák/žákyně zvolil/a ve společné části maturitní zkoušky.
Poznámka: Písemná práce a ústní zkouška z jazyka mohou být nahrazeny výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

(3) Volitelný předmět
buď (a) Absolventský projekt – dlouhodobá maturitní práce s obhajobou,
nebo (b) AV technologie – jednodenní praktická zkouška.

(4) Zvuková technika – ústní zkouška. Zahrnuje témata z vyučovacích předmětů Technika přenosu signálu a Zvuková technika.

(5) Televizní technika – ústní zkouška. Zahrnuje témata z vyučovacích předmětů Televizní technika a Datové sítě.

Nepovinné profilové (školní) zkoušky:

(1) Fyzika – ústní zkouška.
(2) Elektronické obvody a systémy – ústní zkouška.

Globální síťové technologie

Povinné profilové (školní) zkoušky:

(1) Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška.

(2) Anglický jazyk – písemná práce a ústní zkouška, pokud si ho žák/žákyně zvolil/a ve společné části maturitní zkoušky.
Poznámka: Písemná práce a ústní zkouška z jazyka mohou být nahrazeny výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

(3) Volitelný předmět
buď (a) Absolventský projekt – dlouhodobá maturitní práce s obhajobou,
nebo (b) Síťové technologie – jednodenní praktická zkouška.

(4) Přenos dat a signálů – ústní zkouška. Zahrnuje témata z vyučovacích předmětů Technika přenosu signálu a Datové sítě.

(5) Telekomunikační zařízení a systémy – ústní zkouška. Zahrnuje témata z vyučovacích předmětů Telekomunikační systémy, Bezdrátové systémy a Optické sítě.

Nepovinné profilové (školní) zkoušky:

(1) Digitální technika – ústní zkouška.
(2) Elektronické obvody a systémy – ústní zkouška.

Filmová a televizní tvorba

Povinné profilové (školní) zkoušky:

(1) Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška.

(2) Anglický jazyk – písemná práce a ústní zkouška, pokud si ho žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky.
Poznámka: Písemná práce a ústní zkouška z jazyka mohou být nahrazeny výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

(3) Absolventský projekt – dlouhodobá maturitní práce s obhajobou.

(4) Dějiny umění a filmu – ústní zkouška. Zahrnuje témata z vyučovacích předmětů Výtvarné umění a Filmové umění.

(5) Technologie obrazové a zvukové tvorby – ústní zkouška. Zahrnuje témata z vyučovacích předmětů Technologie obrazové tvorby a Technologie zvukové tvorby.

Nepovinné profilové (školní) zkoušky:

(1) Filmová a televizní produkce – ústní zkouška,
(2) Matematika – ústní zkouška.

Technické lyceum

Povinné profilové (školní) zkoušky:

(1) Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška.

(2) Cizí jazyk – písemná práce a ústní zkouška, pokud si ho žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky. Na výběr jsou jazyky angličtina, ruština a němčina.
Poznámka: Písemná práce a ústní zkouška z jazyka mohou být nahrazeny výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

(3) Absolventský projekt – dlouhodobá maturitní práce s obhajobou.

(4) Matematika – ústní zkouška.

(5) Volitelný předmět – ústní zkouška z předmětů Deskriptivní geometrie, Elektrotechnika, Fyzika, Chemie, Technická mechanika.

Nepovinné profilové (školní) zkoušky:

Nejvýše dva ze zbývajících předmětů ze skupiny volitelných předmětů, z nichž žák nekoná povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky.

Školní maturita

Termíny maturit

Maturitní zkoušky 2020 již skončily.

Všem úspěšným maturantům gratulujeme a přejeme mnoho štěstí v dalším studiu.

Tento web ukládá pouze nezbytné technické či relační cookies pro provoz webu. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné je odebrat. View more
Zavřít