Globální síťové technologie

Obor určený pro chlapce a dívky se zájmem o informatiku, elektroniku a digitální techniku, který připravuje pracovníky pro oblast techniky přenosu a zpracování informací, s orientací na využití moderních elektronických systémů v komunikační technice (počítačové a přenosové sítě, telekomunikační a navigační systémy).

Charakteristika vzdělávacího programu

V oblasti obecně technického vzdělávání si studenti osvojí vybrané poznatky z oblasti elektrotechniky, elektroniky a digitální techniky, pochopí souvislosti mezi učivem matematiky, fyziky a technických předmětů a naučí se k řešení problémů využívat prostředky informačních a komunikačních technologií. Profilující vzdělávání tvoří předměty Přenosové systémy, Datové sítě a Telekomunikační systémy. V nich studenti poznají druhy, principy, vlastnosti a využití různých systémů pro přenos informací, principy analogového a digitálního zpracování AV signálů a naučí se využívat počítače jako řídicího článku datových spojů a aplikovat signálové procesory. Pro výuku profilových předmětů jsou hojně využívány školní laboratoře. Po obsahové stránce klade ŠVP oboru v odborných předmětech důraz na nové trendy v technice a propojení výuky s praxí. Ve všeobecně-vzdělávací části studia je kladen důraz na kvalitní zvládnutí matematiky a přírodních věd, českého jazyka a literatury, angličtiny, na schopnost optimálního využívání ICT pro studium i praktické úkoly a na seznámení se základy ekonomiky.

Pracovní uplatnění absolventa

Absolventi jsou připraveni především pro výkon činností, které souvisejí s budováním, provozem a diagnostikou přenosových zařízení, telefonních a počítačových sítí, radiomobilních, družicových, televizních a rozhlasových zařízení. Absolventi jsou připravováni pro praxi, s důrazem na aplikované využití výpočetní techniky při zpracování dat jako operátoři a programátoři (datové sítě, programování digitálních ústředen). Absolventi mohou tak úspěšně pokračovat ve studiu na VŠ v oborech elektrotechnického a ICT zaměření.