Přijímací řízení

Školní rok 2018/2019

Filmová a televizní tvorba (FTT)

Globální síťové technologie (GST)

Audiovizuální technika (AVT)

Technické lyceum (LYC)

Pokud se rozhodnete pro studium u nás, volíte atraktivní, zajímavé a
perspektivní o­bory.

Informace o studiu pro žáky se SVP

 • Na naší škole máme dlouholeté zkušenosti se žáky se SVP (speciální
  vzdělávací potřeby), ale nezřizujeme speciální třídy pro tyto žáky.
  Tito žáci mohou studovat (a studují) pouze v běžných třídách formou
  integrace nebo IVP. Bližší
  informace
  .

Informace pro mimopražské žáky – ubytování


S dotazy se na nás můžete obracet prostřednictvím našich stránek nebo
na adresu tumova@panska.cz,
případně telefon 221 012 404.