Přijímací řízení

Školní rok 2019/2020

Filmová a televizní tvorba (FTT)

Globální síťové technologie (GST)

Audiovizuální technika (AVT)

Technické lyceum (LYC)

Pokud se rozhodnete pro studium u nás, volíte atraktivní, zajímavé a perspektivní obory.

Informace o studiu pro žáky se SVP

  • Na naší škole máme dlouholeté zkušenosti se žáky se SVP (speciální vzdělávací potřeby), ale nezřizujeme speciální třídy pro tyto žáky. Tito žáci mohou studovat (a studují) pouze v běžných třídách formou integrace nebo IVP. Bližší informace.

Informace pro mimopražské žáky – ubytování


S dotazy se na nás můžete obracet prostřednictvím našich stránek nebo na adresu tumova [at] panska [dot] cz, případně telefon 221 012 404.