Doplňovací volby zástupců do školské rady

1. března 2024

Vážení rodiče, žáci, podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s Volebním řádem pro volbu členů školské rady proběhnou doplňovací volby dvou členů do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky.

Proto se na Vás obracíme s nabídkou stát se členem školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků.

Kandidovat může zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák (ke dni voleb) sám.

Chcete-li kandidovat do školské rady pro dobíhající funkční období (do 24. 4. 2026), odevzdejte vyplněný formulář (v papírové nebo elektronické verzi) jednomu z členů volební komise Jj, Sm, Er do středy 13. 3. 2024 do 12:00. (email: janecky@panska.cz, smejkalova@panska.cz, erlebachova@panska.cz).

Dne 18. 3. 2024 bude zveřejněna kandidátní listina prostřednictvím vývěsky v Panské, na stránkách www.panska.cz/rada-skoly/ a prostřednictvím programu Bakaláři.

Volby proběhnou v pátek 19. 4. 2024:

  • Zletilí žáci volí v budově školy v Panské prostřednictvím hlasovacích lístků 8:00 – 12:00.
  • Nově mohou zákonní zástupci nezletilých žáků volit vzdáleně prostřednictvím programu Bakaláři 8:00 – 23:59.

V případě zájmu o kandidaturu či jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat na email: janecky@panska.cz.

 

Další oznámení

Tento web ukládá pouze nezbytné technické či relační cookies pro provoz webu. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné je odebrat. View more
Beru na vědomí