FAQ – často kladené otázky

Logo Panská

Filmová a televizní tvorba

Musí být přihláška na FTT opravdu modrá?

Nemusí být modrá – stačí tisk na bílém papíře i z Bakalářů, ale musí na ní být napsáno „Přihláška ke studiu do oborů s talentovou zkouškou“ (ke stažení Přihláška ke studiu).

Je na FTT povinná maturita z matematiky?

Podle současného stavu školského zákona nikoliv. Přesto matematiku učíme na FTT 4 roky, protože tím dáváme absolventům možnost lépe pokračovat na VŠ – třeba na VŠE, kde je návazný obor „produkce“.

Může se žák při studiu FTT na Panské zaměřit jen na práci s kamerou (a ne na zvuk)?

Ne, všichni žáci projdou všemi složkami vzdělání (v teoretických i praktických předmětech). K profilaci dochází v rámci absolventských projektů, kde si žáci vytváří štáby a v nich si rozdělují role.

Z čeho se na FTT maturuje?

Maturita má státní část (český jazyk a volitelně AJ nebo matematika) a profilovou část – Dějiny umění a filmu, Technologie obrazu a zvuku a Absolventský projekt (AV dílo).

Jaké jazyky se na FTT učí?

Učí se pouze AJ. Ve výuce se navazuje na ZŠ.

Může obor FTT studovat cizinec?

Záleží na znalosti češtiny. Studium FTT je hodně náročné z pohledu jazyka (schopnost vyjadřování, šíře slovní zásoby pro scenáristiku i rozbory filmových děl). Také na velký objem informací, které učitelé žákům předávají/sdělují/vysvětlují na hodinách a které musí žák pochopit a zapsat.

Na kolik škol může podat přihlášku žák, když se na talentovky nedostane? Může se pak hlásit znovu na Panskou – na jiný obor?

Podání přihlášky na obor s talentovkami nemá vliv na „klasické“ přijímací řízení. Takže může pak podat přihlášku zase na 3 školy (dokonce i v případě, že už byl na FTT přijat). A může to být i Panská.

Může FTT studovat žák na vozíku?

Bohužel ne. Jednak není škola bezbariérová, ale ani se to neslučuje s potřebami absolventa – práce v TV štábu je o „běhání s kamerou, mikrofonem… po place, zařizování…“. Pro děti s takovýmto zaměřením a handicapem je možná například grafická škola – a práce v oblasti animovaného filmu.

Musí mít uchazeč už nějaké zkušenosti s prací s kamerou? Musí před Panskou už chodit do nějakého kroužku?

Ne, nemusí.

Může uchazeč k přihlášce přidat CD s vlastní tvorbou (vlastními filmy)?

Ne.

Může uchazeč k přihlášce přidat diplom z filmové soutěže – dostane bonifikaci?

Ne. To, že a jaké má zkušenosti a úspěchy se řeší až při pohovoru.

Z jakých materiálů se má uchazeč připravit na ten test v talentovkách?

Na test je přípravou vnímavost k okolnímu světu. Jde jednak o test přirozeného přehledu a jednak o test, jenž by měl prokázat jistý zájem o obor. Většina otázek má výběr ze čtyř odpovědí.

Mohou být fotografie k talentovkám focené kompaktním fotoaparátem, nebo mobilem?

Ano. Hodnoceny jsou výsledné snímky.

Mohou být fotografie k talentové zkoušce upravené ve Photoshopu?

Ano. Hodnocen je výsledný snímek.

Z fotolabu nám dodali fotografie, které nejsou přesně 13 x 18 cm. Co s tím?

Nic 🙂 13 x 18 je nominální rozměr. Drobná odchylka nevadí. Jen není možné použít snímky výrazně menší nebo výrazně jiným poměrem stran (čtvercové, hodně protáhlé).

Musí mít žák vlastní fotoaparát, jaký?

Ano, ke studiu je potřeba mít k dispozici standardní digitální zrcadlovku nebo bezzrcadlovku se senzorem minimálně APS-C s možností manuálního nastavování clony a času, možností výměny objektivů (jako základ stačí objektiv s ohniskovou vzdáleností 18 – 55 mm), možností připojení externího blesku, možností natáčet FullHD video a HDMI výstupem.

Můžou na oboru studovat žáci s SVP?

Někteří ano viz informace pro žáky s SVP.

Jak je to s ubytováním pro mimopražské studenty?

Naše škola nemá vlastní internát, ale v Praze je dostatek internátů. Například: pro chlapce Na Třebešíně (www.trebesin.cz, tel. 222 355 888) nebo v Lovosické ulici (www.dmlovosicka.cz, tel. 224 915 380)  a pro děvčata v Černé ulici (www.kds.op.cz, tel. 224 934 496, info@kds.op.cz) nebo Dittrichově ulici (www.dmlovosicka.cz, tel. 224 915 380) nebo v Pobřežní ulici (www.domovmladeze.unas.cz, 224 810 339) Domov mládeže musí každý zájemce oslovit sám.

Pořádáte přípravné kurzy pro uchazeče na FTT?

Ne, nechceme diskriminovat mimopražské uchazeče.

Jak se uplatňují a co dělají naši absolventi?

Část jde rovnou do praxe (relativně hodně jich najde uplatnění v TV a štábech), část jde film studovat na VŠ (nejen FAMU) a třetí část jich jde na VŠ úplně jiného zaměření – proto je charakter studia hodně všeobecný.

Chodí studenti někam na praxe?

Ano, ve 3. ročníku na různá pracoviště, ve 4. ročníku do České televize.

Je to studium více technické či (humanitně) umělecké?

Půl na půl (i u maturity), od všeho něco, aby se mohli později vyprofilovat, jak (např.) technologie zvuku, tak i scenáristika. Pokud někdo vyloženě tíhne k umělecké tvorbě (scenáristika, režie, nebo někdy chtějí být i herci), tak upozorňujeme, ať to zváží a porovnají si to třeba s profilem gymnázii, kde se mnohem více hodin věnuje historii a základům společenských věd, pro něž u nás není takový prostor a budoucí scenárista nebo režisér v těchto oblastech nepochybně vzdělaný být musí.

 

Tento web ukládá pouze nezbytné technické či relační cookies pro provoz webu. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné je odebrat. View more
Beru na vědomí