FAQ – často kladené otázky

Logo Panská

Audiovizuální technika

Logo Panská

Globální síťové technologie

Logo Panská

Technické lyceum

Jaké výsledky museli mít žáci pro přijetí loni? Jaký byl zájem o obory?

Na Lyceum bylo pro rok 2022/2023
155 přihlášek a nejhorší výsledky z testů Cermatu mezi přijatými jsou 27 bodů z ČJ a 30 z matematiky.

Na AVT bylo pro rok 2022/2023
102 přihlášek a nejhorší výsledky z testů Cermatu mezi přijatými jsou 25 bodů z ČJ a 25 z matematiky.

Na GST bylo pro rok 2022/2023
40 přihlášek a nejhorší výsledky z testů Cermatu mezi přijatými jsou 21 bodů z ČJ a 21 z matematiky.

Musí být přihláška opravdu růžová?

Nemusí být růžová – stačí tisk na bílém papíře i z Bakalářů (ke stažení Přihláška ke studiu).

Můžu podat přihlášku na Panskou (LYC/AVT/GST), pokud už jsem přijat (a) na FTT?

Ano. Pokud budete přijat(a) na tento „nový“ obor, tak vám zápisový lístek převedeme do nového oboru.

Můžu podat přihlášku na Panskou (LYC/AVT/GST), pokud už jsem byl(a) přijat(a) na obor s talentovými zkouškami?

Ano. Pokud budete přijat na tento „nový“ obor, tak vám „talentovková“ střední škola zápisový lístek musí vydat zpět a vy ho přinesete k nám. (Jediné úskalí je poměrně málo času na tyto přesuny.)

Můžu se hlásit současně na více oborů?

Ano, maximálně však na dva. Na každý obor je nutno podat samostatnou přihlášku. Jeden obor bude vypsán jako „první škola“ a druhý obor jako „druhá škola.“ V tomto případě zapište pořadí podle vaší preference oborů!

Jaké jazyky se na Panské učí?

Učí se anglický jazyk, ve výuce se navazuje na ZŠ. Na lyceu se ještě učí německý jazyk
(v případě velkého zájmu je možný ruský jazyk) – jak od začátečníků, tak od mírně pokročilých.

Může na Panské studovat cizinec?

Záleží na znalosti češtiny. Studium je na všech oborech poměrně obsáhlé, a hlavně ve vyšších ročnících nejsou na všechno učebnice. Žák musí pochopit výklad učitele a být schopen dělat si poznámky.

Na kolik škol může podat přihlášku žák, když se na talentovky nedostane? Může se pak hlásit znovu na Panskou – na jiný obor?

Podání přihlášky na obor s talentovkami nemá vliv na „klasické“ přijímací řízení. Takže může pak podat přihlášku zase na 2 školy. A může to být i Panská.

Je škola bezbariérová?

Bohužel ne. Vzhledem k umístění školy v historických budovách není odstranění bariérovosti příliš reálné.

Můžou na oboru studovat žáci s SVP?

Někteří ano, zde jsou podrobnosti.

Jak je to s ubytováním pro mimopražské studenty?

Naše škola nemá vlastní internát, ale v Praze je jich dostatek. Domov mládeže musí každý zájemce oslovit sám.

Pořádáte přípravné kurzy pro uchazeče?

Ne, nicméně na škole probíhají „přijímačky na nečisto“ (soukromá firma). K přípravě doporučujeme využít https://prijimacky.cermat.cz/

Jak se liší AVT a FTT?

Obor AVT připravuje na práci ve studiích, s kamerami (udržuje je v chodu), stará se
o uložení/ zálohování natočených materiálů a o proces jejich vysílání („přesun
na vysílač“).

FTT se věnuje audiovizuální tvorbě – mikrofony, kamery, studia tedy používá. Žáci pracují jak na podkladech pro natáčení (scénáře, smlouvy, rozpočty…), tak na následné finalizaci.

Je obvyklé po absolvování lycea pokračovat na VŠ?

Ano, je. Lyceum je jako gymnázium. Pokud by se chtěl absolvent hned zapojit do praxe, je to však možné také, především na pozicích, na kterých je zapotřebí kreslit v AutoCADu.

Jak se uplatňují a co dělají naši absolventi?

Část absolventů jde do praxe (mnoho z nich najde uplatnění v TV či ve filmových štábech), část pokračuje ve studiu na vysokých školách. Díky všeobecnému charakteru studia si mohou naši absolventi vybírat.

Chodí studenti někam na praxe?

Ano, máme stabilní partnerské firmy pro praxe podle oborů: například GST do CETINu, AVT do Českého rozhlasu, ČT, další praxe si studenti domlouvají sami. V lyceu také spolupracujeme s různými pracovišti VŠ a AVČR, kde se mohou studenti zapojit do dlouhodobějších projektů, páce ve výzkumu (dle aktuální situace).

Jsou absolventi GST a AVT připraveni na studium na VŠ?

Ano, na studium příbuzných – navazujících oborů, zejména v oblasti elektro oborů. Klademe důraz i na kvalitní a dostatečnou výuku matematiky a fyziky. Výsledky maturitních testů našich žáků z matematiky jsou dlouhodobě blíž výsledkům gymnazistů než průměru technických škol.

Je GST vhodný obor, když chci dělat webové stránky?

Pouze částečně. Základy se učí, ale není to primární zaměření. Obor GST se zaměřuje na stavbu sítí po hardwarové stránce.

Na jaké VŠ chodí absolventi technického lycea?

Primárně to jsou školy technického nebo přírodovědného zaměření – ČVUT (Fakulta elektrotechnická, strojní, stavební, jaderná a fyzikálně inženýrská), VŠCHT, Přírodovědecká fakulta UK, Matematicko-fyzikální fakulta UK, ale máme mezi absolventy také lékaře, ekonomy i literárního vědce.

Lze při studiu dělat vrcholový sport?

Ano. Takových studentů jsme měli několik. Vždy se hledá cesta, jak skloubit školu a sport – částečné úpravy rozvrhu, umožnění pobytů i na dlouhých soustředěních, případně až k IVP (ve vyšších ročnících). Ale vždy je potřeba učivo doplnit – komunikovat s učiteli, domlouvat si třeba práci na soustředění předem.

Má škola jídelnu?

Ne. Vlastní jídelnu, bohužel, nemáme. Naši žáci využívají jídelny sousedních škol.

Umožnuje škola studovat i v zahraničí, pořádá zahraniční stáže a výměnné studijní pobyty?

Naše škola (vzhledem k dost specifickému zaměření) není zapojena do žádného projektu „studijní mobility“ – nepořádáme studijní pobyty ani stáže v zahraničí. Žáci mají nicméně možnost studium u nás přerušit a odjet studovat do ciziny a pak se vrací do ročníku, který přerušili.

Získají absolventi nějaké profesní osvědčení?

Ano, mohou získat, ale ne automaticky. Některé certifikáty získají na základě doložení výborných výsledků ve výuce + nějaké doplňkové práce či přezkoušení (Autodesk, CISCO, vyhl. 50), jiné na základě absolvování kurzu, který škola pořádá nad rámec povinné výuky (promítačský kurz, software Mathemetica).

Jsou technické obory na Panské také pro dívky?

Ano, určitě. Děvčata na těchto oborech studují běžně.

Učí se na oborech GST a AVT programování?

Určitě ano, ale nejsme škola primárně zaměřená na software, ale spíše na hardware. Programování se učí ve spojitosti s odbornými předměty například Digitální technika – jazyky Assembler a C pro mikroprocesory nebo Správa internetového serveru – jazyky PHP/MySQL pro tvorbu dynamického webu.

Učí se na oboru LYC programování?

Ano, učí se programování v jazyce Java na základní úrovni. Dostačuje to pro potřeby dalšího studia na technických vysokých školách, ale není to naše specializace. Ve 4. ročníku je volitený seminář programování v jazyce C.

Co je to CISCO akademie?

CISCO akademie je celosvětová soustava online kurzů firmy CISCO vychovávající odborníky na počítačové sítě. O ty je na pracovním trhu celosvětově i u nás v ČR obrovský zájem a absolvování těchto kurzů jim otevírá dveře na lukrativní pracovní pozice v síťařině.

Tento web ukládá pouze nezbytné technické či relační cookies pro provoz webu. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné je odebrat. View more
Beru na vědomí