Informace k nahlížení do spisu přijímacího řízení

7. května 2024

Vážení rodiče, hodnocení testů JPZ bylo ukončeno – přehled bodových zisků uchazečů je v tabulce.

Ve dnech 10., 13. a 14. května mají možnost (nikoliv povinnost) zákonní zástupci uchazečů, dle ustanovení zákona (§ 18 a § 38 zákona 500/2004 Sb., správní řád), nahlédnout do spisu a vyjádřit se k němu před vydáním rozhodnutí.

K dispozici budou protokoly o počtu bodů z JPZ, včetně rozepsání na jednotlivé úlohy, náhledy na opravené testy uchazečů, kteří konali zkoušky na naší škole. Oba dokumenty by uchazeči, kteří podávali přihlášku elektronicky, mít k dispozici v DiPSy 15. 5.

V rámci nahlížení Vám nemůžeme poskytnout žádné informace o pravděpodobnosti přijetí Vašeho dítěte. Výsledky (přijat/nepřijat) budou zveřejněny 15. 5. na webu školy a na DiPSy.

Pro nahlížení si, prosím, zablokujte čas. Zákonný zástupce se musí prokázat občanským průkazem. Pokud se k nahlížení dostaví rodič, který není uveden na přihlášce, musí se prokázat rodným listem uchazeče.

Děkujeme za pochopení

Další oznámení

Tento web ukládá pouze nezbytné technické či relační cookies pro provoz webu. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné je odebrat. View more
Beru na vědomí