Informace k nástupu do školy 1. 9. 2021

30. srpna 2021

  • Informace pro první ročníky byly zaslány na e-maily rodičů (ale jsou i zde).
  • Informace pro vyšší ročníky byly zaslány na Bakaláře – rozpis časů zahájení jednotlivých tříd je v přiložené tabulce.

Těšíme se na vás

Další oznámení