Audiovizuální technika

Obor je určen pro chlapce a dívky se zájmem o audiovizuální techniku, informatiku a její aplikace pro zpracování obrazu a zvuku a připravuje technické pracovníky především pro oblast multimediální výroby (budování a provozu moderních systémů televizních a nahrávacích studií, záznamu a zpracování zvuku a obrazu a prezentaci multimediálních děl).

Charakteristika vzdělávacího programu

V oblasti obecně technického vzdělávání si studenti osvojí vybrané poznatky z oblasti elektrotechniky, elektroniky a digitální techniky. Pochopí souvislosti mezi učivem matematiky, fyziky a technických předmětů a naučí se k řešení problémů využívat prostředky informačních a komunikačních technologií. Profilující vzdělání je tvořeno předměty Televizní technika, Zvuková technika, Studiová technika a Odborná praxe. V nich se studenti seznámí druhy, principy, vlastnostmi a využitím různých studiových zařízení a systémů pro snímání, záznam a zpracování zvuku a obrazu, principy analogového a digitálního zpracování elektrických (AV) signálů a způsoby jejich přenosu a šíření veřejnými sítěmi. Součástí výuky jsou v hojné míře cvičení v laboratořích a školních studiích a také praxe v ČT a exteriérová cvičení. Vzdělávání ve výpočetní technice v profilující části je zaměřeno na zvládnutí práce se softwarem pro zpracování zvukových a obrazových záznamů. Ve všeobecně-vzdělávací části studia je kladen důraz na kvalitní zvládnutí matematiky a přírodních věd, českého jazyka a literatury, komunikace v angličtině, na schopnost optimálního využívání ICT pro studium i praktické úkoly a na seznámení se základy ekonomiky.

Pracovní uplatnění absolventa

Absolventi najdou uplatnění na specializovaných audiovizuálních a multimediálních pracovištích, při budování a provozu studií a vysílacích pracovišť (kamerový technik, technik záznamu, zvukový technik, asistent zvuku, střihač zvuku, technik-operátor střihu obrazových záznamů, technik vysílání apod.), při natáčení a zpracování televizních, filmových, rozhlasových a dalších typů audiovizuálních pořadů a děl nebo mohou pokračovat ve studiu na VŠ zvláště elektrotechnického zaměření.