Školní kolo Olympiády z českého jazyka

[Mgr. Radka Kyzeková] Minulý týden ve středu se sešli příznivci
českého jazyka a psaní, aby soutěžili ve školním kole olympiády.
Děkujeme všem za účast a tady jsou jména těch nejúspěšnějších:

  1. místo: Veronika Bostlová (3. F)
  2. místo: Viktorie Maršová (2. G)
  3. místo: Daniel Tisoň (2. F)

Blahopřejeme!

Celkové umístění najdete na nástěnce v budově v Panské. Bude
posláno i všem češtinářům. Práce jsou k nahlédnutí u Mgr. R.
Kyzekové kdykoli po domluvě, viz rozvrh.

Zadání a řešení může být zveřejněno až příští týden.