Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Zkoušky nanečisto v Panské:

  • Ve spolupráci se Zkouškami nanečisto Mgr. Petra Husara pořádáme do začátku dubna 2019 opět zkoušky nanečisto v Panské.
    Podrobné informace najdete zde

Studijní obory

Pokud se rozhodnete pro studium u nás, volíte atraktivní, zajímavé a perspektivní obory.

Informace o studiu pro žáky se SVP

  • Na naší škole máme dlouholeté zkušenosti se žáky se SVP (speciální vzdělávací potřeby), ale nezřizujeme speciální třídy pro tyto žáky. Tito žáci mohou studovat (a studují) pouze v běžných třídách formou integrace nebo IVP. Bližší informace.

Informace pro mimopražské žáky – ubytování


S dotazy se na nás můžete obracet prostřednictvím našich stránek nebo na adresu tumova@panska.cz, případně telefon 221 012 404.