Informace ke druhému kolu talentových zkoušek

4. ledna 2022

Do druhého kola postoupili uchazeči, kteří získali v prvním kole minimálně 30 bodů. Druhé kolo talentové zkoušky se koná ve dnech 6. resp. 7. ledna 2022 v budově školy v Panské 3.

V této tabulce jsou uvedena čísla přihlášek, data a časy, kdy se mají do školy dostavit uchazeči, kteří do druhého kola postoupili. 

Hygienická pravidla pro talentové zkoušky vycházejí z pravidel pro školy, která jsou v současnosti platná:
zkoušky se mohou účastnit pouze žáci/uchazeči, kteří nemají příznaky onemocnění COVID-19

a

mají negativní výsledek testu.

Ve čtvrtek počítáme s testováním u nás, v pátek lze doložit potvrzení ze čtvrtečního testu ze ZŠ. Oba dny je možné doložit negativní výsledek PCR testu ne starší 72 hodin, nebo negativní výsledek AG testu ze zdravotnického zařízení ne starší 24 hodin. Doklady/potvrzení je třeba přinést v originálu (škola je vybírat nebude, pouze kontrolovat)

V případě pozitivního testu bude postupováno jako ve školách – uchazeč se nebude moci zúčastnit … bude umístěn do karanténní místnosti a předán zákonnému zástupci.

Všichni uchazeči jsou povinni použít dezinfekci na ruce při vstupu do budovy a mít nasazený respirátor až do provedení AG testů, resp. kontroly bezinfekčnosti, a pak vždy ve společných prostorách školy. Do budovy školy nemohou vstupovat další osoby, tedy ani rodiče.

Ke zkoušce je potřeba si přinést psací potřeby a zase doklad totožnosti a „infodopis“ – s přidělením registračního čísla.

Průběh druhého kola – skupina uchazečů přijde na danou dobu – v učebně 7 proběhne společná administrace a testování (cca 30 minut), a pak budou uchazeči chodit postupně na jeden a pak na druhý pohovor – mezi pohovory čekají ve škole. Všichni uchazeči ze skupiny absolvují své pohovory nejdéle do 90 minut po administraci. Po svých dvou pohovorech uchazeči ze školy odcházejí.

Sdělení o výsledku talentové zkoušky a o dalším postupu bude zveřejněno na webu a odesláno uchazečům dne 17. ledna 2022.

 

Další oznámení

Stravování 2023

Naše škola nemá vlastní jídelnu ani prostor pro její vybudování. Proto spolupracujeme s okolními...

Tento web ukládá pouze nezbytné technické či relační cookies pro provoz webu. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné je odebrat. View more
Beru na vědomí