Doplňovací volby zástupců do školské rady

Vážení rodiče, žáci, podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s Volebním řádem pro volbu členů školské rady proběhnou doplňovací volby dvou členů do školské rady za...

číst více

Výsledky talentových zkoušek oboru FTT pro školní rok 2024/25

V přiložené tabulce najdete výsledné pořadí uchazečů, kteří talentovou zkoušku složili úspěšně, a seznam těch, kteří talentovou zkoušku nesložili úspěšně. Všichni, kteří se umístili do 60. místa mají jistotu přijetí na obor FTT. Další postup je popsaný v dopise s č....

číst více

Informace o chybě ve výsledcích talentové zkoušky

Vážení rodiče, vážení uchazeči, poštou jsme vám zaslali sdělení o výsledku talentové zkoušky. Bohužel se při tisku vloudila chyba. V tisku bodů za pohovor o souboru fotografií a vlastní tvorbě se připočetla dvakrát jedna dílčí složka jeho hodnocení. Celkový součet...

číst více

Oznámení o úspěšnosti u talentových zkoušek

V tabulce je uvedeno, zda uchazeč vykonal talentovou zkoušku úspěšně (získal minimálně 55 bodů), nebo neúspěšně. Uchazeči, kteří vykonali talentovou zkoušku neúspěšně, nemohou být přijati a nepokračují v přijímacím řízení. Poznámka: Toto sdělení není rozhodnutím –...

číst více

Informace k ústní části talentových zkoušek

Do ústní části postoupili uchazeči, kteří se v první fázi talentové zkoušky (testy+ fotografie zátiší a portrét) umístili svým bodovým ziskem na 1. až 99.-103. místě. (Toto umístění odpovídalo zisku 42 bodů). Ústní fáze talentové zkoušky se koná ve dnech 8. resp. 9....

číst více

Další oznámení

Informace k JPZ

Přijímací zkoušky budou na naší škole konat jen uchazeči uvedení v této tabulce. Ostatní uchazeči...

Tento web ukládá pouze nezbytné technické či relační cookies pro provoz webu. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné je odebrat. View more
Beru na vědomí