Oznámení výsledků přijímacího řízení

Oznámení výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2023/24 pro obory 78-42-M/01 Technické lyceum, ŠVP: Technické lyceum 26-45-M/01 Telekomunikace, ŠVP: Globální síťové technologie 26-45-M/01 Telekomunikace, ŠVP: Audiovizuální technika. Výsledky přijímacího řízení...

Výsledky voleb do školské rady

Dne 24. 4. 2023 ve škole proběhly volby dvou zástupců do školské rady za plnoleté žáky a zákonné zástupce neplnoletých žáků. Výsledky voleb jsou následující: č. Příjmení Jméno Status Třída Počet hlasů 1 Čegan Viktor žák 20H 55 2 Klempíř Filip žák 20H 57 3 Pečinka...

Přijímací zkoušky 13. a 14. 4. 2023

Uchazeči se dostaví mezi 8:15 a 8:30 do Panské 3, s sebou budou mít pomůcky viz infodopis. Vstup rodičů do budovy školy není možný. Děkujeme za pochopení. Předpokládaný konec zkoušek bez časového navýšení je ve 12:10. Termíny...

Oznámení o konání řádných voleb do školské rady

Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů proběhnou řádné volby do školské rady na dvě pozice členů rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků. Řádné volby do školské rady SPŠ ST proběhnou dne 24. 4. 2023 v době...

Řádné volby zástupců do školské rady

Vážení rodiče, studenti, podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s Volebním řádem pro volbu členů školské rady proběhnou volby dvou členů do školské rady za zákonné...

Přijímací řízení na obor FTT bylo ukončeno

Na místa uvolněná neodevzdáním pěti zápisových lístků byli přijati uchazeči F165, F194, F097, F218 a F239. Kapacita oboru je naplněna. Ostatní odvolání budou předána na magistrát a ten bude uchazeče informovat o jejich vyřízení v zákonné...
Tento web ukládá pouze nezbytné technické či relační cookies pro provoz webu. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné je odebrat. View more
Beru na vědomí