Výsledky přijímacího řízení FTT 2023

Oznámení výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2023/24 pro obor 82-41-M/17 ŠVP Filmová a televizní tvorba. Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3 zastoupená ředitelem školy v souladu s kritérii přijímacího řízení a kapacitou oboru...

Oznámení o úspěšnosti u talentových zkoušek

V přiložené tabulce je uvedeno, zda uchazeč vykonal talentovou zkoušku úspěšně (získal minimálně 55 bodů), nebo neúspěšně. Dopisy s podrobnými informacemi o bodech za talentovou zkoušku a o dalším průběhu přijímacího řízení byly odeslány 12. ledna 2023. Toto není...

Den otevřených dveří 8. 2. 2023 (poslední)

Bude pro Vás připravena komplexní prezentace o škole a jejích oborech (od 16:00 a 17:00) – vhodná zvláště pro ty, kteří teprve hledají vhodnou školu pro své další studium, nebo můžete využít možnost individuálních informací o studiu (po celou dobu DOD v učebně 7). V...

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/24

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/24 pro obory 26-45-M/01 (Telekomunikace) a 78-42-M/01 (Technické lyceum) Počty přijímaných: obor Telekomunikace (ŠVP AVT) – 1 třída (tj. 30 žáků) obor Telekomunikace (ŠVP GST) – 1 třída (tj. 30 žáků) obor...

Reakce na žádost

Dne 7. prosince 2022 byla Střední průmyslové škole sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3 doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Žádost“). Reakce na...

Oznámení o konání doplňovacích voleb do školské rady

Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů proběhnou doplňovací volby do školské rady na jednu pozici člena rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků. Doplňovací volby do školské rady SPŠ ST proběhnou dne 26. 1....
Tento web ukládá pouze nezbytné technické či relační cookies pro provoz webu. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné je odebrat. View more
Beru na vědomí