Doplňovací volby zástupců do školské rady

Vážení rodiče, žáci, podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s Volebním řádem pro volbu členů školské rady proběhnou doplňovací volby dvou členů do školské rady za...

číst více

Výsledky talentových zkoušek oboru FTT pro školní rok 2024/25

V přiložené tabulce najdete výsledné pořadí uchazečů, kteří talentovou zkoušku složili úspěšně, a seznam těch, kteří talentovou zkoušku nesložili úspěšně. Všichni, kteří se umístili do 60. místa mají jistotu přijetí na obor FTT. Další postup je popsaný v dopise s č....

číst více

Informace o chybě ve výsledcích talentové zkoušky

Vážení rodiče, vážení uchazeči, poštou jsme vám zaslali sdělení o výsledku talentové zkoušky. Bohužel se při tisku vloudila chyba. V tisku bodů za pohovor o souboru fotografií a vlastní tvorbě se připočetla dvakrát jedna dílčí složka jeho hodnocení. Celkový součet...

číst více

Oznámení o úspěšnosti u talentových zkoušek

V tabulce je uvedeno, zda uchazeč vykonal talentovou zkoušku úspěšně (získal minimálně 55 bodů), nebo neúspěšně. Uchazeči, kteří vykonali talentovou zkoušku neúspěšně, nemohou být přijati a nepokračují v přijímacím řízení. Poznámka: Toto sdělení není rozhodnutím –...

číst více

Informace k ústní části talentových zkoušek

Do ústní části postoupili uchazeči, kteří se v první fázi talentové zkoušky (testy+ fotografie zátiší a portrét) umístili svým bodovým ziskem na 1. až 99.-103. místě. (Toto umístění odpovídalo zisku 42 bodů). Ústní fáze talentové zkoušky se koná ve dnech 8. resp. 9....

číst více

Další oznámení

Tento web ukládá pouze nezbytné technické či relační cookies pro provoz webu. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné je odebrat. View more
Beru na vědomí