Řádné volby zástupců do školské rady

20. března 2023

Vážení rodiče, studenti,

podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s Volebním řádem pro volbu členů školské rady proběhnou volby dvou členů do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky.

Proto se na Vás obracíme s nabídkou stát se členem školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků. Kandidovat může rodič nezletilého žáka nebo zletilý žák
(ke dni voleb) sám.

Chcete-li kandidovat do školské rady pro následující tříleté funkční období, odevzdejte vyplněný formulář členům volební komise (Jj, Cv, Er) do pondělí 27. 3. 2023 do 12 hodin.

V případě zájmu o kandidaturu či jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat na email: janecky@panska.cz.

Volby proběhnou v budově školy v Panské 24. 04. 2023, oznámení o jejich konání a kandidátní listina bude zveřejněna v budově školy a na stránkách www.panska.cz dne 27. 03. 2023.

Volební komise členů školské rady

Řádné volby 2023.pdf

Další oznámení

Tento web ukládá pouze nezbytné technické či relační cookies pro provoz webu. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné je odebrat. View more
Beru na vědomí